CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Như bóng thời gian

Thuyền về bến cũ
Thơ Mặc Giang -Ns Trần Quang Huy - Ca sĩ Tố Như
Chiếc bóng thời gian
Thơ Mặc Giang -Ns Trần Hữu Bích - Ca sĩ Trang Nhung
Người về tôi đi
Thơ Mặc Giang -Ns Phạm Đăng Khương - Ca sĩ Cẩm Vân
Tiếng sóng về đêm
Thơ Mặc Giang - Ns Lê Quốc Thắng - Ca sĩ Đoan Trang
Cát bụi lang thang
Thơ Mặc Giang - Ns Thanh Phong - Ca sĩ Thạch Kỳ Vĩ
Lời thùy dương
Thơ Mặc Giang - Ns Nguyễn Vinh Quang - Ca sĩ Xuân Phú
Mỉm cười tôi vẫn là tôi
Thơ Mặc Giang - Ns Nguyễn Đức Trung - Ca sĩ Xuân Trường
Đêm nghe rừng khua gió núi
Thơ Mặc Giang - Ns Phạm Thư Sinh - Ca sĩ Như Ý
Ta nhủ mình nghe
Thơ Mặc Giang -Ns Trần Quang Lộc - Ca sĩ Đinh Việt Phương
Mơ màng ôm vũ trụ
Thơ Mặc Giang -Ns Thế Bảo - Ca sĩ Hương Giang
Con người phiêu bạt
Thơ Mặc Giang -Ns Châu Kỳ - Ca sĩ Thụy Long

Video mới nhất

Kinh Căn Bản Tu Tập - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2019
Kinh Vô Ngã Tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2019
Đức Phật và doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019
Vấn đáp: Tu là gì? - Không để quá khứ làm khổ tâm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019