CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Nụ Cười Mừng Xuân

05. Thiên thanh
Lời: Hoàng Quốc Cung
06. Ai hái mùa xuân
Lời: Lý Thừa Nghiệp
07. Đường về quê hương
Lời: Hoàng Quốc Cung
08. Tình Xuân
Lời: Nắng Vàng - La Tuấn Dzũng
09. Đỏ một vườn đào
Lời: Lý Thừa Nghiệp
10. Men Xuân
Lời: Hoàng Quốc Cung
11. Tấu khúc lừng vang
Lời: Tuệ Minh
12. Nụ cười cho đời
Lời: Giải Nghiêm
01. Lên chùa
Lời: Lý Thừa Nghiệp - La Tuấn Dzũng
02. Đang Xuân
Lời: Lý Thừa Nghiệp
04. Tuổi Thơ
Lời: Giải Nghiêm - La Tuấn Dzũng

Video mới nhất

Kinh Căn Bản Tu Tập - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2019
Kinh Vô Ngã Tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2019
Đức Phật và doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019
Vấn đáp: Tu là gì? - Không để quá khứ làm khổ tâm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019