CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Tiếng Mẹ Ru

Bài ca dao về Mẹ
Thơ: Lý Thừa Nghiệp
Tình Cha
Thơ: Trúc Quân
Công ơn Cha Mẹ
Lời: La Tuấn Dzũng
Chiếc lá vô thường
Lời: Hoàng Quốc Cung - La Tuấn Dzũng
Hư vô
Lời: Giới Nghiêm - La Tuấn Dzũng
Mẹ ở trong con
Lời: Giới Nghiêm - La Tuấn Dzũng
Em hát
Thơ: Lý Thừa Nghiệp
Cần Thơ yêu dấu
Lời: La Tuấn Dzũng - Hương Chiếu
Mẹ vẫn bên con
Thơ: Thích Nhật Từ
Vô lượng tâm
Lời: Nghiêm Xuân Cường
Tháng Chạp
Thơ: Lý Thừa Nghiệp

Video mới nhất

Kinh Căn Bản Tu Tập - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2019
Kinh Vô Ngã Tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2019
Đức Phật và doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019
Vấn đáp: Tu là gì? - Không để quá khứ làm khổ tâm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019