CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Tiếng Mẹ Ru

Tab chính

Videos

Mẹ vẫn bên con
Thơ: Thích Nhật Từ
Vô lượng tâm
Lời: Nghiêm Xuân Cường
Tháng Chạp
Thơ: Lý Thừa Nghiệp
Bài ca dao về Mẹ
Thơ: Lý Thừa Nghiệp
Tình Cha
Thơ: Trúc Quân
Công ơn Cha Mẹ
Lời: La Tuấn Dzũng
Chiếc lá vô thường
Lời: Hoàng Quốc Cung - La Tuấn Dzũng
Hư vô
Lời: Giới Nghiêm - La Tuấn Dzũng
Mẹ ở trong con
Lời: Giới Nghiêm - La Tuấn Dzũng
Em hát
Thơ: Lý Thừa Nghiệp