CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Tiếng Mẹ Ru

Công ơn Cha Mẹ
Lời: La Tuấn Dzũng
Chiếc lá vô thường
Lời: Hoàng Quốc Cung - La Tuấn Dzũng
Hư vô
Lời: Giới Nghiêm - La Tuấn Dzũng
Mẹ ở trong con
Lời: Giới Nghiêm - La Tuấn Dzũng
Em hát
Thơ: Lý Thừa Nghiệp
Cần Thơ yêu dấu
Lời: La Tuấn Dzũng - Hương Chiếu
Mẹ vẫn bên con
Thơ: Thích Nhật Từ
Vô lượng tâm
Lời: Nghiêm Xuân Cường
Tháng Chạp
Thơ: Lý Thừa Nghiệp
Bài ca dao về Mẹ
Thơ: Lý Thừa Nghiệp
Tình Cha
Thơ: Trúc Quân

Video mới nhất

Tuyên bố Vesak P2: Đạo Phật và trách nhiệm cùng chia sẻ - TT. Thích Nhật Từ
Tuyên bố Vesak P2: Đạo Phật và trách nhiệm cùng chia sẻ - TT. Thích Nhật Từ
Lễ bế mạc khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại Chùa Giác Ngộ
Lễ bế mạc khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại Chùa Giác Ngộ
Năm điều cần ghi nhớ - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ nhắc nhở giới tử trong lễ bế mạc khóa tu XGGD lần V tại chùa Giác Ngộ, ngày 31-05-2019
KHÓA KINH CHÚ LĂNG NGHIÊM TẠI HVPGVN cơ sở LMX Tháng 05-2019
Hội đồng Điều hành, Ban giảng huấn, Ban quản viện Tăng - Ni, 750 Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM tháng 05-2019
KHÓA KINH BỔN MÔN PHÁP HOA TẠI HVPGVN cơ sở LMX Tháng 05-2019
Hội đồng Điều hành, Ban giảng huấn, Ban quản viện Tăng - Ni, 750 Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM tháng 05-2019
Ý nghĩa của xuất gia - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong lễ thế phát Xuất gia gieo duyên lần V tại chùa Giác Ngộ, ngày 26-05-2019
Tuyên bố Vesak Liên Hiệp Quốc Điều 1 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 17-05-2019