CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Trên đỉnh non cao

Phật Giáo Việt Nam Ca
Thơ Mặc Giang - Ns Kiều Tấn Minh - Hợp ca
Kính lạy Đức Phật Di Đà
Thơ Mặc Giang - Ns Thanh Phong - Ca sĩ Thạch Kỳ Vĩ
Mừng Ngày Phật Đản
Thơ Mặc Giang - Ns Nguyễn Vinh Quang - Ca sĩ Xuân Phú
Xưng tán Đức Quán Thế Âm
Thơ Mặc Giang - Ns Kiều Tấn Minh - Ca sĩ Bonner Trinh
Xưng tán Phật Mẫu Chuẩn Đề
Thơ Mặc Giang - Ns Hoàng Huệ - Ca sĩ Mai Thiên Vân
Xưng tán Bồ Tát Giám Trai
Thơ Mặc Giang - Ns Quang Lưỡng - Ca sĩ Thanh Sử
Xưng tán Bồ Tát Quảng Đức
Thơ Mặc Giang - Ns Hằng Vang - Ca sĩ Xuân Chánh
Cửa Phật Từ Bi
Thơ Mặc Giang - Ns Quỳnh Hoa - Ca sĩ Bích Phượng
Hôm qua em đi lễ Chùa
Thơ Mặc Giang - Ns Huỳnh Kim Tiến - Ca sĩ Thu Vân
Đời tôi là Tăng Sĩ
Thơ Mặc Giang - Ns Uy Thi Ca - Ca sĩ Khánh Duy
Đời tôi là Ni Cô
Thơ Mặc Giang - Ns Uy Thi Ca - Ca sĩ Vân Khánh
Hoa nở giữa rừng hoang
Thơ Mặc Giang - Ns Trần Thanh Phong - Ca sĩ Phi Nguyễn

Video mới nhất

Tuyên bố Vesak P2: Đạo Phật và trách nhiệm cùng chia sẻ - TT. Thích Nhật Từ
Tuyên bố Vesak P2: Đạo Phật và trách nhiệm cùng chia sẻ - TT. Thích Nhật Từ
Lễ bế mạc khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại Chùa Giác Ngộ
Lễ bế mạc khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại Chùa Giác Ngộ
Năm điều cần ghi nhớ - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ nhắc nhở giới tử trong lễ bế mạc khóa tu XGGD lần V tại chùa Giác Ngộ, ngày 31-05-2019
KHÓA KINH CHÚ LĂNG NGHIÊM TẠI HVPGVN cơ sở LMX Tháng 05-2019
Hội đồng Điều hành, Ban giảng huấn, Ban quản viện Tăng - Ni, 750 Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM tháng 05-2019
KHÓA KINH BỔN MÔN PHÁP HOA TẠI HVPGVN cơ sở LMX Tháng 05-2019
Hội đồng Điều hành, Ban giảng huấn, Ban quản viện Tăng - Ni, 750 Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM tháng 05-2019
Ý nghĩa của xuất gia - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong lễ thế phát Xuất gia gieo duyên lần V tại chùa Giác Ngộ, ngày 26-05-2019
Tuyên bố Vesak Liên Hiệp Quốc Điều 1 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 17-05-2019