CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Trên đỉnh non cao

Hôm qua em đi lễ Chùa
Thơ Mặc Giang - Ns Huỳnh Kim Tiến - Ca sĩ Thu Vân
Đời tôi là Tăng Sĩ
Thơ Mặc Giang - Ns Uy Thi Ca - Ca sĩ Khánh Duy
Đời tôi là Ni Cô
Thơ Mặc Giang - Ns Uy Thi Ca - Ca sĩ Vân Khánh
Hoa nở giữa rừng hoang
Thơ Mặc Giang - Ns Trần Thanh Phong - Ca sĩ Phi Nguyễn
Phật Giáo Việt Nam Ca
Thơ Mặc Giang - Ns Kiều Tấn Minh - Hợp ca
Kính lạy Đức Phật Di Đà
Thơ Mặc Giang - Ns Thanh Phong - Ca sĩ Thạch Kỳ Vĩ
Mừng Ngày Phật Đản
Thơ Mặc Giang - Ns Nguyễn Vinh Quang - Ca sĩ Xuân Phú
Xưng tán Đức Quán Thế Âm
Thơ Mặc Giang - Ns Kiều Tấn Minh - Ca sĩ Bonner Trinh
Xưng tán Phật Mẫu Chuẩn Đề
Thơ Mặc Giang - Ns Hoàng Huệ - Ca sĩ Mai Thiên Vân
Xưng tán Bồ Tát Giám Trai
Thơ Mặc Giang - Ns Quang Lưỡng - Ca sĩ Thanh Sử
Xưng tán Bồ Tát Quảng Đức
Thơ Mặc Giang - Ns Hằng Vang - Ca sĩ Xuân Chánh
Cửa Phật Từ Bi
Thơ Mặc Giang - Ns Quỳnh Hoa - Ca sĩ Bích Phượng

Video mới nhất

Kinh Căn Bản Tu Tập - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2019
Kinh Vô Ngã Tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2019
Đức Phật và doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019
Vấn đáp: Tu là gì? - Không để quá khứ làm khổ tâm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019