CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Về Cõi Hư Vô

Tab chính

Videos

Về cõi hư vô
Thơ: Thích Thị Vũ
Đâu cái còn cái mất
Thơ: Thích Nhật Từ
Em đã đến
Thơ: Trương Thị Lai
Ngày em đi
Thơ: Trương Thị Lai
Đạo đời mênh mông
Thơ: Thích Thị Vũ
Niềm yêu đại thể
Thơ: Thích Nữ Chân Phước