CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Lịch khóa tu năm 2018 tại Chùa Giác Ngộ

Kính gởi đến Quý vị Phật tử gần xa lịch Khóa tu năm 2018 của chùa Giác Ngộ, bao gồm:

- Khóa tu Ngày An Lạc (2 lần/tháng)

- Khóa tu Tuổi trẻ hướng Phật

- Khóa tu Thiền

- Khóa tu thiếu nhi "Búp sen từ bi" dành cho các bé từ 6-12 tuổi ( tháng 2 lần vào Thứ bảy)

Hy vọng sẽ giúp quý Phật tử tiện theo dõi và đồng hành cùng chùa Giác Ngộ trong các hoạt động thiện sự và Phật sự sắp tới.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát

 LỊCH KHÓA TU VÀ CÁC NGÀY LỄ LỚN NĂM 2018

KHÓA TU THIỀN VIPASSANA (Chủ nhật, 2 lần / tháng)

Đối tượng: Không giới hạn tuổi tác. Từ 6h00 đến 17h00

Lần 14:  11-03-2018 (24-01 Mậu Tuất)

Lần 15:  25-03-2018 (09-02 Mậu Tuất)

Lần 16:  08-04-2018 (23-02Mậu Tuất)

Lần 17:  22-04-2018 (07-03 Mậu Tuất)

Lần 18:  06-05-2018 (21-03 Mậu Tuất)

Lần 19:  20-05-2018 (06-04 Mậu Tuất)

Lần 20:  03-06-2018 (20-04 Mậu Tuất)

Lần 21:  17-06-2018 (04-05 Mậu Tuất)

Lần 22:  01-07-2018 (18-05 Mậu Tuất)

Lần 23:  15-07-2018 (03-06 Mậu Tuất)

Lần 24:  29-07-2018 (17-06 Mậu Tuất)

Lần 25:  12-08-2018 (02-07 Mậu Tuất)

Lần 26:  26-08-2018 (16-07 Mậu Tuất)

Lần 27:  09-09-2018 (30-07 Mậu Tuất)

Lần 28:  23-09-2018 (14-08 Mậu Tuất)

Lần 29:  07-10-2018 (28-08 Mậu Tuất)

Lần 30:  21-10-2018 (13-09 Mậu Tuất)

Lần 31:  04-11-2018 (27-09 Mậu Tuất)

Lần 32:  18-11-2018 (12-10 Mậu Tuất)

Lần 33:  02-12-2018 (26-10 Mậu Tuất)

Lần 34:  16-12-2018 (10-11 Mậu Tuất)

Đăng ký: bitly.com/khoatugiacngo

 

KHÓA TU NGÀY AN LẠC VÀ KHÓA TU TUỔI TRẺ HƯỚNG PHẬT

Đối tượng khóa An lạc: Trung niên và lão niên. Từ 6h00 đến 12h00

Đối tượng khóa Tuổi trẻ: Thanh thiếu niên và sinh viên. Từ 13h00 đến 17h00

Ghi chú: Người lớn tuổi được dự khóa buổi chiều. Thanh thiếu niên được dự khóa buổi sáng

Lần 39: 04-03-2018 (17-01 Mậu Tuất)

Lần 40: 18-03-2018 (02-02 Mậu Tuất)

Lần 41: 01-04-2018 (16-02 Mậu Tuất)

Lần 42: 15-04-2018 (30-02 Mậu Tuất)

 Lần 43: 29-04-2018 (14-03 Mậu Tuất)

 Lần 44: 13-05-2018 (28-03 Mậu Tuất)

Lần 45: 27-05-2018 (13-04 Mậu Tuất)

Lần 46: 10-06-2018 (27-04 Mậu Tuất)

Lần 47: 24-06-2018 (11-05 Mậu Tuất)

Lần 48: 08-07-2018 (25-05 Mậu Tuất)

Lần 49: 22-07-2018 (10-06 Mậu Tuất)

Lần 50: 05-08-2018 (24-06 Mậu Tuất)

Lần 51: 19-08-2018 (09-07 Mậu Tuất)

Lần 52: 02-09-2018 (23-07 Mậu Tuất)

Lần 53: 16-09-2018 (07-08 Mậu Tuất)

Lần 54: 30-09-2018 (21-08 Mậu Tuất)

Lần 55: 14-10-2018 (06-09 Mậu Tuất)

Lần 56: 28-10-2018 (20-09 Mậu Tuất)

Lần 57: 11-11-2018 (05-10 Mậu Tuất)

Lần 58: 25-11-2018 (19-10 Mậu Tuất)

 Lần 59: 09-12-2018 (03-11 Mậu Tuất)

Lần 60: 23-12-2018 (17-11 Mậu Tuất)

Đăng ký: bit.ly/khoatugiacngo

KHÓA TU BÚP SEN TỪ BI

Đối tượng: Mầm non (3-5 tuổi) và thiếu nhi (6-12 tuổi). Từ 14h30-16h30

Lần 9: 03-03-2018 (16-01 Mậu Tuất)

Lần 10: 17-03-2018 (01-02 Mậu Tuất)

Lần 11: 31-03-2018 (15-02Mậu Tuất)

Lần 12: 14-04-2018 (29-02 Mậu Tuất)

Lần 13: 28-04-2018 (13-03 Mậu Tuất)

Lần 14: 12-05-2018 (27-03 Mậu Tuất)

Lần 15: 26-05-2018 (12-04 Mậu Tuất)

Lần 16: 09-06-2018 (26-04 Mậu Tuất)

Lần 17: 23-06-2018 (10-05 Mậu Tuất)

Lần 18: 07-07-2018 (24-05 Mậu Tuất)

Lần 19: 21-07-2018 (09-06 Mậu Tuất)

Lần 20: 04-08-2018 (23-06 Mậu Tuất)

Lần 21: 18-08-2018 (08-07 Mậu Tuất)

Lần 22: 01-09-2018 (22-07 Mậu Tuất)

Lần 23: 15-09-2018 (06-08 Mậu Tuất)

Lần 24: 29-09-2018 (20-08 Mậu Tuất)

Lần 25: 13-10-2018 (05-09 Mậu Tuất)

Lần 26: 27-10-2018 (19-09 Mậu Tuất)

Lần 27: 10-11-2018 (04-10 Mậu Tuất)

Lần 28: 24-11-2018 (18-10 Mậu Tuất)

Lần 29: 08-12-2018 (02-11 Mậu Tuất)

Lần 30: 22-12-2018 (16-11 Mậu Tuất)

Lần 31: 05-01-2019 (30-11 Mậu Tuất)

Lần 32: 19-01-2019 (14-12 Mậu Tuất)

Đăng ký: http://bit.ly/thieunhigiacngo

 LỄ KẾT NẠP PHẬT TỬ (Quy y Tam bảo) Thời gian: 18h00

Lần 01: Ngày ‎24-02-2018 (09-01 Mậu Tuất)

Lần 02: Ngày 15-04-2018 (30-02-Mậu Tuất)

Lần 03: Ngày ‎26-05-2018 (12-04 Mậu Tuất)

Lần 04: Ngày ‎18-08-2018 (12-07 Mậu Tuât)

Lần 05: Ngày ‎18-11-2018 (12-10 Mậu Tuât)

Lần 06: Ngày 13-01-2019 (08-12 Mậu Tuât)

KHÓA TU XUẤT GIA GIEO DUYÊN (7 ngày)

Lần 01: Ngày 30-04 đến 06-05-2018       

Lần 02: Ngày 11-08 đến 17-08-2018        

LỊCH HIẾN MÁU (Từ 7h-10h30)

HM16: Thứ 7, 07/04/2018 (22/02 Mậu Tuất)

HM17: Thứ 7, 02/06/2018 (19/4 Mậu Tuất)

HM18: Thứ 7, 04/08/2018 (23/06 Mậu Tuất)

HM19: Thứ 7: 06/10/2018 (27/8 Mậu Tuất)

HM20: Thứ 7: 01/12/2018 (25/10 Mậu Tuất)

Đăng ký: bitly.com/hienmaugiacngo

 CÁC NGÀY LỄ LỚN

Ngày ‎01-03-2018 (14/01 Mậu Tuât): Cầu an đầu năm

Ngày ‎22-05-2018 (08/04 Mậu Tuât): Phật đản

Ngày ‎24-08-2018 (14/07 Mậu Tuât): Vu lan báo hiếu

Ngày 10-09-2018 (01/08 Mậu Tuât): Giỗ Tổ chùa Giác Ngộ

Ngày ‎13-01-2019 (08/12 Mậu Tuât): Phật thành đạo

LỄ SÁM HỐI VÀ THUYẾT PHÁP: Ngày 14 và 30 AL hàng tháng: Lúc 18h

LỚP BÁT CHÁNH ĐẠO CĂN BẢN VÀ NÂNG CAO: Thứ 5-7 (Từ 18h30 đến 20h30)

LỚP TIẾNG HOA: Thứ 2-4-6 (Từ 18h00 đến 20h00)

LỚP TIẾNG ANH: Thứ 3-5-7 (Từ 18h00 đến 20h00)

Bình luận

Video mới nhất

Mô tả l Triết học ngôn ngữ Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 4/10/2021.
Quy chiếu l Triết học ngôn ngữ Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 29/9/2021.
Logic và đàm thoại l Triết học ngôn ngữ Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 29/9/2021.
Điều kiện hành vi phát biểu l Triết học ngôn ngữ Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 27/9/2021.
Hành vi phát biểu l Triết học ngôn ngữ học Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 27/9/2021.
Các học thuyết chân lý l Triết học ngôn ngữ Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 22/9/2021.
TT. Nhật Từ chia sẻ về cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp của ca sĩ Phi Nhung
TT. Thích Nhật Từ chia sẻ trong lễ tưởng niệm ca sĩ Phi Nhung, tại Chùa Giác Ngộ, tối 28/9/2021.
Chân lý l Triết học ngôn ngữ Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 22/9/2021.