CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Chùa Giác Ngộ Cúng Dường Hơn 60 Tăng Ni Du Học tại Thái Lan

Sự kiện ý nghĩa thể hiện tinh thần sẻ chia và hỗ trợ cho thế hệ tương lai của Phật giáo đã diễn ra tại trường Maha Chulalongkorn Rajavidyalaya University Thailan. Phái đoàn Chùa Giác Ngộ do TT. Thích Nhật Từ hướng dẫn đã tổ chức một buổi lễ cúng dường trang trọng dành cho hơn 60 vị Tăng Ni đang theo học các chương trình Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm và ấm áp, với sự tham dự đông đảo của Phật tử, góp phần lan tỏa tinh thần từ bi và hỷ xả của Phật giáo.

Món quà thiết thực này không chỉ hỗ trợ cho hành trình tu học của các vị Tăng Ni mà còn là nguồn động viên to lớn, giúp họ an tâm tu học, trau dồi kiến thức Phật pháp để hoằng dương Chánh pháp trong tương lai. Hành động cúng dường cho các Tăng Ni du học tại Thái Lan của Chùa Giác Ngộ thể hiện tinh thần từ bi và hỷ xả của Phật giáo, với mỗi phần quà nhỏ bé mang ý nghĩa to lớn, góp phần vào sự phát triển chung của Phật giáo Việt Nam. Hy vọng rằng sự chung tay ủng hộ từ cộng đồng Phật tử sẽ giúp các vị Tăng Ni có điều kiện tốt nhất để học tập, rèn luyện và hoằng dương Chánh pháp trong tương lai.

Chùa Giác Ngộ Cúng Dường Hơn 60 Tăng Ni Du Học tại Thái Lan Chùa Giác Ngộ Cúng Dường Hơn 60 Tăng Ni Du Học tại Thái Lan Chùa Giác Ngộ Cúng Dường Hơn 60 Tăng Ni Du Học tại Thái Lan Chùa Giác Ngộ Cúng Dường Hơn 60 Tăng Ni Du Học tại Thái Lan Chùa Giác Ngộ Cúng Dường Hơn 60 Tăng Ni Du Học tại Thái Lan Chùa Giác Ngộ Cúng Dường Hơn 60 Tăng Ni Du Học tại Thái Lan Chùa Giác Ngộ Cúng Dường Hơn 60 Tăng Ni Du Học tại Thái Lan Chùa Giác Ngộ Cúng Dường Hơn 60 Tăng Ni Du Học tại Thái Lan
Bình luận