CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Lễ Xuất gia cho 11 Phật tử vào Rằm tháng 7 Kỷ Hợi (15-08-2019) tại Chùa Giác Ngộ

“Hủy hình thủ chí tiết
Cát ái từ sở thân
Xuất gia hoằng Thánh đạo
Thệ độ nhất thiết nhân”.

Hội đủ duyên lành, sau khi vượt qua thời gian thử thách, chiều ngày 15/8 (nhằm 15/7 Kỷ Hợi), 9 thiện nam, 2 tín nữ được TT. Thích Nhật Từ – Trụ trì chùa Giác Ngộ thế phát xuất gia, trong không khí trang nghiêm và thanh tịnh của mùa Vu lan báo hiếu PL. 2563 - DL. 2019.

Dịp này, TT. Thích Nhật Từ đã hoan hỷ ban những lời pháp nhũ khai đạo cho các thiện nam, tín nữ. Giây phút từng búi tóc rơi xuống cũng là giây phút những phiền não của cuộc đời lùi xa, giây phút thiêng liêng nhất của người con Phật. Giây phút này đánh dấu cột mốc quan trọng trong cuộc đời của các sư chú, sư cô. Từ đây, các sư chú, sư cô sẽ bước vào nhà Như Lai, chính thức trở thành một tu sĩ mang trên vai chí nguyện xuất trần thượng sĩ, gắng nỗ lực tinh tấn trên con đường tu học trở thành mô phạm cho nhân thiên.

Được làm thân người là khó, gặp được Phật pháp lại khó, được xuất gia tu đạo lại càng khó hơn. Có lẽ do thiện duyên nhiều đời nhiều kiếp đã gieo, hôm nay các thiện nam, tín nữ sớm gặp được Phật pháp, được minh sư thế phát, rũ bỏ bụi trần, một lòng hướng Phật, tinh tấn tu hành, độ hết thảy chúng sinh đồng lên bờ giác.

Tin: Liên Thủy - Ảnh: Ngộ Trí Thuận, Ngộ Trí Thắng.

Lễ Xuất gia cho 11 Phật tử vào Rằm tháng 7 Kỷ Hợi (15-08-2019) tại Chùa Giác Ngộ Lễ Xuất gia cho 11 Phật tử vào Rằm tháng 7 Kỷ Hợi (15-08-2019) tại Chùa Giác Ngộ Lễ Xuất gia cho 11 Phật tử vào Rằm tháng 7 Kỷ Hợi (15-08-2019) tại Chùa Giác Ngộ Lễ Xuất gia cho 11 Phật tử vào Rằm tháng 7 Kỷ Hợi (15-08-2019) tại Chùa Giác Ngộ Lễ Xuất gia cho 11 Phật tử vào Rằm tháng 7 Kỷ Hợi (15-08-2019) tại Chùa Giác Ngộ Lễ Xuất gia cho 11 Phật tử vào Rằm tháng 7 Kỷ Hợi (15-08-2019) tại Chùa Giác Ngộ Lễ Xuất gia cho 11 Phật tử vào Rằm tháng 7 Kỷ Hợi (15-08-2019) tại Chùa Giác Ngộ Lễ Xuất gia cho 11 Phật tử vào Rằm tháng 7 Kỷ Hợi (15-08-2019) tại Chùa Giác Ngộ Lễ Xuất gia cho 11 Phật tử vào Rằm tháng 7 Kỷ Hợi (15-08-2019) tại Chùa Giác Ngộ Lễ Xuất gia cho 11 Phật tử vào Rằm tháng 7 Kỷ Hợi (15-08-2019) tại Chùa Giác Ngộ Lễ Xuất gia cho 11 Phật tử vào Rằm tháng 7 Kỷ Hợi (15-08-2019) tại Chùa Giác Ngộ Lễ Xuất gia cho 11 Phật tử vào Rằm tháng 7 Kỷ Hợi (15-08-2019) tại Chùa Giác Ngộ Lễ Xuất gia cho 11 Phật tử vào Rằm tháng 7 Kỷ Hợi (15-08-2019) tại Chùa Giác Ngộ Lễ Xuất gia cho 11 Phật tử vào Rằm tháng 7 Kỷ Hợi (15-08-2019) tại Chùa Giác Ngộ Lễ Xuất gia cho 11 Phật tử vào Rằm tháng 7 Kỷ Hợi (15-08-2019) tại Chùa Giác Ngộ Lễ Xuất gia cho 11 Phật tử vào Rằm tháng 7 Kỷ Hợi (15-08-2019) tại Chùa Giác Ngộ Lễ Xuất gia cho 11 Phật tử vào Rằm tháng 7 Kỷ Hợi (15-08-2019) tại Chùa Giác Ngộ Lễ Xuất gia cho 11 Phật tử vào Rằm tháng 7 Kỷ Hợi (15-08-2019) tại Chùa Giác Ngộ Lễ Xuất gia cho 11 Phật tử vào Rằm tháng 7 Kỷ Hợi (15-08-2019) tại Chùa Giác Ngộ Lễ Xuất gia cho 11 Phật tử vào Rằm tháng 7 Kỷ Hợi (15-08-2019) tại Chùa Giác Ngộ Lễ Xuất gia cho 11 Phật tử vào Rằm tháng 7 Kỷ Hợi (15-08-2019) tại Chùa Giác Ngộ Lễ Xuất gia cho 11 Phật tử vào Rằm tháng 7 Kỷ Hợi (15-08-2019) tại Chùa Giác Ngộ Lễ Xuất gia cho 11 Phật tử vào Rằm tháng 7 Kỷ Hợi (15-08-2019) tại Chùa Giác Ngộ Lễ Xuất gia cho 11 Phật tử vào Rằm tháng 7 Kỷ Hợi (15-08-2019) tại Chùa Giác Ngộ
Bình luận

Video mới nhất

Cách chọn đề tài l Phương pháp nghiên cứu
TT. Thích Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 11/11/2021.
TT. Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc 04/04/2021
TT. Thích Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc tại chàu Giác Ngộ, 04/04/2021.
Khái quát văn học Phật giáo Pali
TT. Thích Nhật Từ giảng tại trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM, ngày 01/04/2021.
5 pháp quán của Bồ-tát Quán Thế Âm trong Kinh Pháp hoa
TT. Nhật Từ thuyết giảng nhân kỷ niệm Bồ-tát Quán Thế Âm đản sanh (19/02 AL), ngày 31/03/2021, tại chùa Giác Ngộ.
Vì sao không được hạnh phúc?
TT. Nhật Từ giảng trong khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật tại chùa Giác Ngộ, ngày 28/03/2021.
Tài liệu và đề tài l Phương pháp nghiên cứu
TT. Thích Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 11/11/2020.
Bản chất và giá trị của Niết-bàn
TT. Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc tại chùa Giác Ngộ, ngày 28/03/2021.
Kỹ năng ghi chép bài giảng l Phương pháp nghiên cứu
TT. Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 03/11/2021.