CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Tổng Kết Chương Trình Cúng Dường Trường Hạ Miền Tây: Vĩnh Long - Sóc Trăng - Bến Tre (C160)

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH

CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ MIỀN TÂY:

VĨNH LONG - SÓC TRĂNG - BẾN TRE (C160)

Bắt đầu vận động:                               26/5/2018

Kết thúc vận động:                              19/7/2018

Tổng tịnh tài đóng góp:                      746.347.363 đồng

Tổng chi phí của chương trình:        414.887.080 đồng

Phần tịnh tài chuyển vào C161:       331.460.283 đồng  

Số lượt đóng góp:                             442

Tiếp tục chuỗi chương trình “Cúng dường trường hạ” nhân mùa an cư kiết hạ PL. 2562 - DL. 2018, dưới sự hướng dẫn của Thượng tọa Thích Nhật Từ, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay đã tổ chức chuyến “Cúng dường Trường hạ miền Tây: Vĩnh Long - Sóc Trăng - Bến Tre” trong hai ngày 19 - 20/7/2018 với tổng kinh phí lên đến gần 415 triệu đồng.

Những trường hạ mà đoàn Quỹ Đạo Phật Ngày Nay đã đi qua bao gồm: Trường hạ chùa Long Thành, chùa Kỳ Viên, Tổ đình Minh Đăng Quang (Vĩnh Long), trường hạ chùa Đại Giác, trường hạ chùa Khánh Sơn (Sóc Trăng) và hai trường hạ chùa Bạch Vân, chùa Viên Minh (Bến Tre).

Tại các trường hạ, đoàn đã đến thăm, vấn an sức khỏe chư Tôn đức Tăng Ni Ban Chức sự trường hạ, đồng thời TT. Thích Nhật Từ cũng có thời pháp thoại, ban bố lời khuyến tấn chư hành giả trong ba tháng an cư và cúng dường tịnh tài, tịnh vật cho các trường hạ. Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng bao gồm các nhu yếu phẩm như: sữa tắm, lưỡi lam, khăn, kem, bàn chải đánh răng, ly sứ - ấn phẩm của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay - chùa Giác Ngộ và Kinh, sách phục vụ cho việc tu học.

Cụ thể, đoàn đã cúng dường đến 185 vị thuộc hai trường hạ chùa Long Thành, chùa Kỳ Viên; cúng dường đến 150 vị thuộc trường hạ chùa Tổ đình Pháp viện Minh Đăng Quang; cúng dường đến 55 vị thuộc trường hạ chùa Đại Giác; cúng dường 50 vị thuộc trường hạ chùa Khánh Sơn; cúng dường đến 93 vị thuộc trường hạ chùa Viên Minh và 71 vị thuộc trường hạ Bạch Vân Ni tự.

Bên cạnh việc tác bạch cúng dường, tại các điểm trường hạ, tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi, TT. Thích Nhật Từ cũng đã có thời pháp thoại ngắn với nhiều chủ đề xoay quanh các cách thức hoằng pháp trong giai đoạn hiện đại, đặc biệt là những phương pháp giúp tầng lớp trí thức và giới trẻ tiếp cận Đạo Phật dễ dàng hơn. Qua những lời khuyến tấn đầy chân tình, Thượng tọa mong mỏi chư Tăng, Ni năng động, nỗ lực đem đạo vào đời, tích cực tham gia phụng sự nhân sinh thông qua các hoạt động như: tổ chức khóa tu, làm Phật sự, tư vấn, hỗ trợ tinh thần cho các Phật tử tại gia.

Thay mặt cho quý Tăng Ni an cư kiết hạ, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay thành kính tri ân Ban Trị sự các trường hạ đã tạo duyên lành cho hàng Phật tử có cơ hội gieo duyên với Tam bảo, thể hiện tinh thần trách nhiệm hộ trì Tam bảo và góp phần vào việc hoằng dương chánh pháp. Quỹ Đạo Phật Ngày Nay xin tán dương công đức của quý mạnh thường quân và quý Phật tử gần xa đã cùng phát tâm cúng dường những phần quà cao quý này.

Nam-Mô Công Đức Lâm Bồ-tát Ma-ha-tát!

 

Trường hạ chùa Kỳ Viên. Trường hạ chùa Long Thành. Phụng sự viên hỗ trợ ra quà. Tổng Kết Chương Trình Cúng Dường Trường Hạ Miền Tây: Vĩnh Long - Sóc Trăng - Bến Tre (C160) Tổng Kết Chương Trình Cúng Dường Trường Hạ Miền Tây: Vĩnh Long - Sóc Trăng - Bến Tre (C160) Tổng Kết Chương Trình Cúng Dường Trường Hạ Miền Tây: Vĩnh Long - Sóc Trăng - Bến Tre (C160) 185 phần quà cúng dường trường hạ chùa Long Thành. Tổng Kết Chương Trình Cúng Dường Trường Hạ Miền Tây: Vĩnh Long - Sóc Trăng - Bến Tre (C160) Đoàn Quỹ Đạo Phật Ngày Nay dâng lời tác bạch cúng dường tại trường hạ Chùa Long Thành. Đại diện Ban Điều hành cúng dường chư Tôn đức Tăng. Tổng Kết Chương Trình Cúng Dường Trường Hạ Miền Tây: Vĩnh Long - Sóc Trăng - Bến Tre (C160) TT. Thích Nhật Từ ban lời pháp nhủ tại Trường hạ Tổ đình Pháp viện Minh Đăng Quang. Tổng Kết Chương Trình Cúng Dường Trường Hạ Miền Tây: Vĩnh Long - Sóc Trăng - Bến Tre (C160) 150 phần quà cúng dường trường hạ Tổ đình Pháp viện Minh Đăng Quang. Đoàn Quỹ Đạo Phật Ngày Nay dâng lời tác bạch cúng dường tại trường hạ Tổ đình Pháp viện Minh Đăng Quang. Đại diện Ban Điều hành cúng dường chư Tôn đức Tăng. Đoàn Quỹ Đạo Phật Ngày Nay dâng lời tác bạch cúng dường tại trường hạ chùa Đại Giác. Đại diện Ban Điều hành cúng dường chư Ni tại trường hạ chùa Đại Giác. Tổng Kết Chương Trình Cúng Dường Trường Hạ Miền Tây: Vĩnh Long - Sóc Trăng - Bến Tre (C160) Tổng Kết Chương Trình Cúng Dường Trường Hạ Miền Tây: Vĩnh Long - Sóc Trăng - Bến Tre (C160) Tổng Kết Chương Trình Cúng Dường Trường Hạ Miền Tây: Vĩnh Long - Sóc Trăng - Bến Tre (C160) 50 phần quà cúng dường trường hạ chùa Khánh Sơn. Đoàn Quỹ Đạo Phật Ngày Nay dâng lời tác bạch cúng dường tại trường hạ chùa Khánh Sơn. TT. Thích Nhật Từ thực hiện nghi lễ cúng quá đường tại trường hạ chùa Khánh Sơn. Tổng Kết Chương Trình Cúng Dường Trường Hạ Miền Tây: Vĩnh Long - Sóc Trăng - Bến Tre (C160) Trường hạ Bạch Vân Ni tự. Phụng sự viên hỗ trợ ra quà. Đoàn Quỹ Đạo Phật Ngày Nay dâng lời tác bạch cúng dường tại trường hạ Bạch Vân Ni tự. Tổng Kết Chương Trình Cúng Dường Trường Hạ Miền Tây: Vĩnh Long - Sóc Trăng - Bến Tre (C160) Tổng Kết Chương Trình Cúng Dường Trường Hạ Miền Tây: Vĩnh Long - Sóc Trăng - Bến Tre (C160) 93 phần quà cúng dường trường hạ chùa Viên Minh. Đoàn Quỹ Đạo Phật Ngày Nay dâng lời tác bạch cúng dường tại trường hạ chùa Viên Minh. Tổng Kết Chương Trình Cúng Dường Trường Hạ Miền Tây: Vĩnh Long - Sóc Trăng - Bến Tre (C160) Đại diện Quỹ Đạo Phật Ngày Nay cúng dường chư Tôn đức. Tổng Kết Chương Trình Cúng Dường Trường Hạ Miền Tây: Vĩnh Long - Sóc Trăng - Bến Tre (C160)
Bình luận

Video mới nhất

Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi - TT. Thích Nhật Từ
Giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên 4, tại chùa Giác Ngộ, ngày 12-08-2018
Kỹ năng thiền cho người bận rộn - TT. Thích Nhật Từ
giảng tại chùa Từ Quang, Gia Lai, ngày 11-08-2018
Lễ Vu Lan báo hiếu tại Ngân hàng Vietcombank 23-08-2018
Giảng tại ngân hàng Vietcombank ngày 27/08/2018
Ghế nóng: Tháng 7 có phải tháng cô hồn - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ đối thoại cùng MC. Đại Nghĩa trong chương trình Ghế nóng phát sóng trên một số kênh truyền hình