CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Chùa Giác Ngộ: Lễ hằng thuận của Nguyên Tâm và Minh Giàu

Vào ngày 6/1/2017, tại chùa Giác Ngộ đã diễn ra lễ hằng thuận của chú rể Nguyên Tâm (pháp danh Pháp Đạo) và cô dâu Minh Giàu.

Bình luận