CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

RA ĐI

Ghét thương là chuyện của đời,

Thị phi, vinh nhục nguồn khơi khổ sầu.

Ra đi, tâm hướng đạo mầu,

Con đường giác ngộ thẩm sâu trong lòng.

                                                  TT. THÍCH NHẬT TỪ

Bình luận