CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Tri kỉ của Bụt - 07. Tánh tướng biệt quán

Ấn tống
Album: 
Tri kỉ của Bụt
Trình bày: 
Hướng Dương
Tác giả: 
Thiền sư Nhất Hạnh
Category: 
Sách nói
Bạn: Không có. TB: 2.3 (27 votes)
1.416 lượt nghe.
Bình luận