CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

02. Tán hương

Ấn tống

02. Tán hương

Album: 
Trường ca A Di Đà
Trình bày: 
Bích Phượng
Tác giả: 
La Tuấn Dzũng
Category: 
Trường ca kinh A Di Đà
Bạn: Không có. TB: 1.9 (33 votes)
3.946 lượt nghe.
Bình luận

Bình luận

nganly
Toi rat thich ca khuc nhac Phat nay. Cang nghe toi cang thay long thanh than, xa stress cua cuac song. Cam on
18/06/2011 04:03:12 pm

Video mới nhất

Kinh Căn Bản Tu Tập - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2019
Kinh Vô Ngã Tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2019
Đức Phật và doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019
Vấn đáp: Tu là gì? - Không để quá khứ làm khổ tâm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019