CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

07. Nguyện cầu an lành

Ấn tống
Album: 
Trường ca A Di Đà
Trình bày: 
Xuân Phú
Tác giả: 
La Tuấn Dzũng
Category: 
Trường ca kinh A Di Đà
Bạn: Không có. TB: 2.9 (32 votes)
4.177 lượt nghe.
Bình luận

Bình luận

nganly
NamMoADiDaPhat, that may man cho toi co duyen phuc co nhan duyen don nhan trang web Phap Am Dao Phat Ngay Nay. Toi Xin Ngan Lan Cam On trang Web.
18/06/2011 04:08:35 pm

Video mới nhất

Kinh Căn Bản Tu Tập - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2019
Kinh Vô Ngã Tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2019
Đức Phật và doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019
Vấn đáp: Tu là gì? - Không để quá khứ làm khổ tâm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019