CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

13. Thoát vòng sanh tử

Ấn tống
Album: 
Trường ca A Di Đà
Trình bày: 
Nguyễn Đức
Tác giả: 
La Tuấn Dzũng
Category: 
Trường ca kinh A Di Đà
Bạn: Không có. TB: 2.1 (35 votes)
5.004 lượt nghe.
Bình luận

Bình luận

le oanh (chưa được kiểm chứng)
bai hat rat hay
26/11/2010 02:58:42 pm
tâm thái (chưa được kiểm chứng)
cám ơn đạo và đời đã cho ta lý tưởng sống và vạch ra chân lý trong cuộc sống...NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
03/01/2012 09:32:25 am

Video mới nhất

Kinh Căn Bản Tu Tập - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2019
Kinh Vô Ngã Tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2019
Đức Phật và doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019
Vấn đáp: Tu là gì? - Không để quá khứ làm khổ tâm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019