CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

02. Đảnh Lễ Tam Bảo

Ấn tống
Album: 
Trường ca kinh Vu Lan
Trình bày: 
Tấn Đạt
Tác giả: 
Võ Tá Hân
Category: 
Trường ca kinh Vu Lan
Bạn: Không có. TB: 2.6 (23 votes)
5.782 lượt nghe.
Bình luận

Bình luận

toanducdieu
hay wa
09/04/2011 09:15:59 pm
toanducdieu
hay wa
09/04/2011 09:16:01 pm
toanducdieu
hay wa
09/04/2011 09:16:04 pm
tan nguyên (chưa được kiểm chứng)
hay wa không biet nói dc lam sao
26/12/2011 09:54:49 pm

Video mới nhất

Kinh Căn Bản Tu Tập - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2019
Kinh Vô Ngã Tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2019
Đức Phật và doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019
Vấn đáp: Tu là gì? - Không để quá khứ làm khổ tâm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019