CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

01. Nguyện hương

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 3.3 (24 votes)
10.842 lượt nghe.
Bình luận

Bình luận

mathanhdat (chưa được kiểm chứng)
nhạc này nghe rất hay
05/05/2012 11:07:03 am
adidaphat!
.................nam mo bon su thich ca mau ni phat!!
22/05/2012 11:49:03 pm
hai (chưa được kiểm chứng)
NAM MO BO6N SU THICH CA MAU NI PHAT NAM MO D9AI NGUYEN DIA TANG VUONG BO TATNAMMO DIA BI QUAN THE AM BO TAT
01/03/2013 12:56:45 pm

Video mới nhất

Kinh Căn Bản Tu Tập - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2019
Kinh Vô Ngã Tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2019
Đức Phật và doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019
Vấn đáp: Tu là gì? - Không để quá khứ làm khổ tâm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019