CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Chú Đại Bi

Ấn tống

Chú Đại Bi

Bạn: Không có. TB: 2.1 (27 votes)
13.482 lượt nghe.
Bình luận

Bình luận

deanna (chưa được kiểm chứng)
Chu dai bi
19/04/2011 12:31:37 am
thichthienthanh_tsq
cam on trang nay. Con se co gan nghe nhiu hon
26/09/2011 10:41:38 am
borntomaster
A di da phat bai truong ca nghe hay lam
18/07/2012 01:59:43 pm
chieu an (chưa được kiểm chứng)
kinh chu dai bi
18/09/2012 09:31:58 am
Alan Dũng Việt Đỗ (chưa được kiểm chứng)
Cảm ơn rất nhiều.
29/12/2013 03:23:27 am

Video mới nhất

Kinh Căn Bản Tu Tập - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2019
Kinh Vô Ngã Tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2019
Đức Phật và doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019
Vấn đáp: Tu là gì? - Không để quá khứ làm khổ tâm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019