CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vấn đáp: Việc xuất gia của người nữ, chướng duyên lúc tập sự xuất gia, xuất gia đoản kỳ, hôn nhân đồng tính, lâm chung và tái sinh, thu hút giới trẻ đi tu, Tịnh Độ tông

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 2.3 (26 votes)
5.741 lượt nghe.
Bình luận