CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

02. Ánh huyền linh

Ấn tống

02. Ánh huyền linh

Album: 
Vạn lời tin yêu
Trình bày: 
Vân Khánh
Tác giả: 
Phạm Cao Tùng
Category: 
Tân Nhạc, Video
Thơ: Thích Thiện Hữu
412
Bạn: Không có. TB: 2.3 (23 votes)
5.064 lượt nghe.
Bình luận

Bình luận

ngocthien
hay
09/06/2009 07:13:00 am