CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Em đã đến

Ấn tống

Em đã đến

Album: 
Về Cõi Hư Vô
Trình bày: 
Quách Tuấn Du
Tác giả: 
Vũ Ngọc Toản
Category: 
Tân Nhạc, Video
Thơ: Trương Thị Lai
256
Bạn: Không có. TB: 2.8 (23 votes)
4.241 lượt nghe.
Bình luận