CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Ngày em đi

Ấn tống

Ngày em đi

Album: 
Về Cõi Hư Vô
Trình bày: 
Quách Tuấn Du
Tác giả: 
Vũ Ngọc Toản
Category: 
Tân Nhạc, Video
Thơ: Trương Thị Lai
221
Bạn: Không có. TB: 2.4 (25 votes)
4.167 lượt nghe.
Bình luận