CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Cổ Nhạc

Một áng phù vân
Ngày đăng: 09/05/2016
Ngày đăng: 09/05/2016
Tiếng chuông thức tỉnh
Ngày đăng: 09/05/2016
Ngày đăng: 09/05/2016
Thức tỉnh cơn mê
Ngày đăng: 09/05/2016
Nguyện về cõi Phật
Ngày đăng: 09/05/2016
Bồ Tát thường bất khinh
Ngày đăng: 09/05/2016
Về với cội nguồn
Ngày đăng: 09/05/2016
Ơn Thầy bất diệt
Ngày đăng: 09/05/2016
Ngày đăng: 09/05/2016
Ngày đăng: 09/05/2016
Niềm vui kính Phật
Ngày đăng: 09/05/2016
Thái Tử chào đời
Ngày đăng: 09/05/2016
A Tư Đà lạy Phật
Ngày đăng: 09/05/2016
Điềm linh,lễ viếng,phạm thiêng
Ngày đăng: 09/05/2016
A Tư Đà tỉnh mộng
Ngày đăng: 09/05/2016
Hoa ưu đàm nở
Ngày đăng: 09/05/2016
Bồ Tát Hộ Minh
Ngày đăng: 09/05/2016
Giấc mơ cao đẹp
Ngày đăng: 09/05/2016
Niềm vui vua Tịnh Phạn
Ngày đăng: 09/05/2016
Hoàng hậu Maya
Ngày đăng: 09/05/2016
Ngày đăng: 09/08/2012
Kính mến Thầy
Ngày đăng: 09/08/2012

Video mới nhất

Kinh Căn Bản Tu Tập - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2019
Kinh Vô Ngã Tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2019
Đức Phật và doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019
Vấn đáp: Tu là gì? - Không để quá khứ làm khổ tâm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019