CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Cổ Nhạc

Một áng phù vân
Ngày đăng: 09/05/2016
Ngày đăng: 09/05/2016
Tiếng chuông thức tỉnh
Ngày đăng: 09/05/2016
Ngày đăng: 09/05/2016
Thức tỉnh cơn mê
Ngày đăng: 09/05/2016
Nguyện về cõi Phật
Ngày đăng: 09/05/2016
Bồ Tát thường bất khinh
Ngày đăng: 09/05/2016
Về với cội nguồn
Ngày đăng: 09/05/2016
Ơn Thầy bất diệt
Ngày đăng: 09/05/2016
Ngày đăng: 09/05/2016
Ngày đăng: 09/05/2016
Niềm vui kính Phật
Ngày đăng: 09/05/2016
Thái Tử chào đời
Ngày đăng: 09/05/2016
A Tư Đà lạy Phật
Ngày đăng: 09/05/2016
Điềm linh,lễ viếng,phạm thiêng
Ngày đăng: 09/05/2016
A Tư Đà tỉnh mộng
Ngày đăng: 09/05/2016
Hoa ưu đàm nở
Ngày đăng: 09/05/2016
Bồ Tát Hộ Minh
Ngày đăng: 09/05/2016
Giấc mơ cao đẹp
Ngày đăng: 09/05/2016
Niềm vui vua Tịnh Phạn
Ngày đăng: 09/05/2016
Hoàng hậu Maya
Ngày đăng: 09/05/2016
Ngày đăng: 09/08/2012
Kính mến Thầy
Ngày đăng: 09/08/2012

Video mới nhất

ĐỨC PHẬT GIẢNG ĐẠO CHO VUA TRỜI VỀ KHỔ VÀ VUI
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 6 tại chùa Giác Ngộ, ngày 21-08-2019
NỀN TẢNG CỦA SỰ TU TẬP
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 6 tại chùa Giác Ngộ, ngày 20-08-2019.
BỐN CHÂN LÝ THÁNH
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 6 tại chùa Giác Ngộ, ngày 19-08-2019.
Ơn Tổ quốc và vai trò của nguyên thủ quốc gia
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc tại chùa Giác Ngộ, ngày 18-08-2019.
Bảy điều đi đến hôn nhân bền vững
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 17-08-2019.
Vai trò Phật tử tại gia
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 11-08-2019.
LỄ TƯỞNG NIỆM 27 NĂM HT. THÍCH THIỆN HUỆ VIÊN TỊCH 25-08-2019
LỄ TƯỞNG NIỆM 27 NĂM HT. THÍCH THIỆN HUỆ VIÊN TỊCH 25-08-2019
LỄ BẾ MẠC KHÓA TU XUẤT GIA GIEO DUYÊN LẦN 6 TẠI CHÙA GIÁC NGỘ-24-08-2019
LỄ BẾ MẠC KHÓA TU XUẤT GIA GIEO DUYÊN LẦN 6 TẠI CHÙA GIÁC NGỘ-24-08-2019