CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Tân Nhạc

Ngày đăng: 09/05/2016
Mùa xuân của Mẹ
Ngày đăng: 09/05/2016
Lòng Mẹ
Ngày đăng: 09/05/2016
Giữa lòng đất Mẹ
Ngày đăng: 09/05/2016
Quê Mẹ
Ngày đăng: 09/05/2016
Mẹ
Ngày đăng: 09/05/2016
Ca dao Mẹ
Ngày đăng: 09/05/2016
Bông hồng cài áo
Ngày đăng: 09/05/2016
Con yêu
Ngày đăng: 09/05/2016
Ngày đăng: 09/05/2016
Mẹ tôi
Ngày đăng: 09/05/2016
Bông hồng cài áo
Ngày đăng: 09/05/2016
Ngày đăng: 09/05/2016
Ngày đăng: 09/05/2016
Ngày đăng: 09/05/2016
Ngủ đi con
Ngày đăng: 09/05/2016
Ngày đăng: 09/05/2016
Mòn mỏi
Ngày đăng: 09/05/2016
Bà Mẹ quê
Ngày đăng: 09/05/2016
Lời Mẹ ru
Ngày đăng: 09/05/2016
Lòng Mẹ
Ngày đăng: 09/05/2016
Ru con
Ngày đăng: 09/05/2016
Quán Thế Âm
Ngày đăng: 09/05/2016
Lời của Mẹ
Ngày đăng: 09/05/2016

Video mới nhất

Kinh Căn Bản Tu Tập - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2019
Kinh Vô Ngã Tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2019
Đức Phật và doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019
Vấn đáp: Tu là gì? - Không để quá khứ làm khổ tâm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019