CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Tân Nhạc

Ngày đăng: 09/05/2016
Mùa xuân của Mẹ
Ngày đăng: 09/05/2016
Lòng Mẹ
Ngày đăng: 09/05/2016
Giữa lòng đất Mẹ
Ngày đăng: 09/05/2016
Quê Mẹ
Ngày đăng: 09/05/2016
Mẹ
Ngày đăng: 09/05/2016
Ca dao Mẹ
Ngày đăng: 09/05/2016
Bông hồng cài áo
Ngày đăng: 09/05/2016
Con yêu
Ngày đăng: 09/05/2016
Ngày đăng: 09/05/2016
Mẹ tôi
Ngày đăng: 09/05/2016
Bông hồng cài áo
Ngày đăng: 09/05/2016
Ngày đăng: 09/05/2016
Ngày đăng: 09/05/2016
Ngày đăng: 09/05/2016
Ngủ đi con
Ngày đăng: 09/05/2016
Ngày đăng: 09/05/2016
Mòn mỏi
Ngày đăng: 09/05/2016
Bà Mẹ quê
Ngày đăng: 09/05/2016
Lời Mẹ ru
Ngày đăng: 09/05/2016
Lòng Mẹ
Ngày đăng: 09/05/2016
Ru con
Ngày đăng: 09/05/2016
Quán Thế Âm
Ngày đăng: 09/05/2016
Lời của Mẹ
Ngày đăng: 09/05/2016

Video mới nhất

Tuyên bố Vesak P2: Đạo Phật và trách nhiệm cùng chia sẻ - TT. Thích Nhật Từ
Tuyên bố Vesak P2: Đạo Phật và trách nhiệm cùng chia sẻ - TT. Thích Nhật Từ
Lễ bế mạc khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại Chùa Giác Ngộ
Lễ bế mạc khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại Chùa Giác Ngộ
Năm điều cần ghi nhớ - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ nhắc nhở giới tử trong lễ bế mạc khóa tu XGGD lần V tại chùa Giác Ngộ, ngày 31-05-2019
KHÓA KINH CHÚ LĂNG NGHIÊM TẠI HVPGVN cơ sở LMX Tháng 05-2019
Hội đồng Điều hành, Ban giảng huấn, Ban quản viện Tăng - Ni, 750 Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM tháng 05-2019
KHÓA KINH BỔN MÔN PHÁP HOA TẠI HVPGVN cơ sở LMX Tháng 05-2019
Hội đồng Điều hành, Ban giảng huấn, Ban quản viện Tăng - Ni, 750 Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM tháng 05-2019
Ý nghĩa của xuất gia - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong lễ thế phát Xuất gia gieo duyên lần V tại chùa Giác Ngộ, ngày 26-05-2019
Tuyên bố Vesak Liên Hiệp Quốc Điều 1 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 17-05-2019