CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Tân Nhạc

Bông hồng cài áo
Ngày đăng: 09/05/2016
Người Mẹ Ô Lý
Ngày đăng: 09/05/2016
Ca dao Mẹ
Ngày đăng: 09/05/2016
Ngày đăng: 09/05/2016
Như một lời chia tay
Ngày đăng: 09/05/2016
Tuổi đời mênh mông
Ngày đăng: 09/05/2016
Ngày đăng: 09/05/2016
Con mắt còn lại
Ngày đăng: 09/05/2016
Tôi ơi đừng tuyệt vọng
Ngày đăng: 09/05/2016
Chìm dưới cơn mưa
Ngày đăng: 09/05/2016
Tình khúc Ơ Bai
Ngày đăng: 09/05/2016
Tôi đang lắng nghe
Ngày đăng: 09/05/2016
Một cõi đi về
Ngày đăng: 09/05/2016
Ánh đạo vàng
Ngày đăng: 09/05/2016
Trầm hương đốt
Ngày đăng: 09/05/2016
Bông hồng cài áo
Ngày đăng: 09/05/2016
Mười phương hoa nở
Ngày đăng: 09/05/2016
Vọng Vu Lan
Ngày đăng: 09/05/2016
Bài Phật Đản
Ngày đăng: 09/05/2016
Lòng hiếu chim oanh vũ
Ngày đăng: 09/05/2016
Em đến chùa
Ngày đăng: 09/05/2016
Quán chiếu
Ngày đăng: 09/05/2016
Sa mạc tình yêu
Ngày đăng: 09/05/2016
Nỗi niềm
Ngày đăng: 09/05/2016

Video mới nhất

Kinh Căn Bản Tu Tập - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2019
Kinh Vô Ngã Tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2019
Đức Phật và doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019
Vấn đáp: Tu là gì? - Không để quá khứ làm khổ tâm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019