CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Tân Nhạc

Ngày đăng: 09/05/2016
Ngày đăng: 09/05/2016
Ngày đăng: 09/05/2016
Lòng Mẹ biển cả
Ngày đăng: 09/05/2016
Nếu đời em vắng Mẹ
Ngày đăng: 09/05/2016
Cho con
Ngày đăng: 09/05/2016
Mẹ là quê hương
Ngày đăng: 09/05/2016
Lòng Mẹ
Ngày đăng: 09/05/2016
Tình Mẹ
Ngày đăng: 09/05/2016
Ơn nghĩa sinh thành
Ngày đăng: 09/05/2016
Thưa Mẹ con về
Ngày đăng: 09/05/2016
Dòng sữa Mẹ
Ngày đăng: 09/05/2016
Mừng tuổi Mẹ
Ngày đăng: 09/05/2016
Hồi chuông Thiên mụ
Ngày đăng: 09/05/2016
Linh Phước chiều xuân
Ngày đăng: 09/05/2016
Lý mười thương
Ngày đăng: 09/05/2016
Ngọn lửa từ bi
Ngày đăng: 09/05/2016
Cõi vô thường
Ngày đăng: 09/05/2016
Hai mươi lăm thế kỷ
Ngày đăng: 09/05/2016
Công hạnh lưu đời
Ngày đăng: 09/05/2016
Sư Vạn Hạnh
Ngày đăng: 09/05/2016
Ngày đăng: 09/05/2016
Một đời an vui
Ngày đăng: 09/05/2016
Ghi ân Phật Tổ
Ngày đăng: 09/05/2016

Video mới nhất

Tuyên bố Vesak P2: Đạo Phật và trách nhiệm cùng chia sẻ - TT. Thích Nhật Từ
Tuyên bố Vesak P2: Đạo Phật và trách nhiệm cùng chia sẻ - TT. Thích Nhật Từ
Lễ bế mạc khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại Chùa Giác Ngộ
Lễ bế mạc khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại Chùa Giác Ngộ
Năm điều cần ghi nhớ - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ nhắc nhở giới tử trong lễ bế mạc khóa tu XGGD lần V tại chùa Giác Ngộ, ngày 31-05-2019
KHÓA KINH CHÚ LĂNG NGHIÊM TẠI HVPGVN cơ sở LMX Tháng 05-2019
Hội đồng Điều hành, Ban giảng huấn, Ban quản viện Tăng - Ni, 750 Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM tháng 05-2019
KHÓA KINH BỔN MÔN PHÁP HOA TẠI HVPGVN cơ sở LMX Tháng 05-2019
Hội đồng Điều hành, Ban giảng huấn, Ban quản viện Tăng - Ni, 750 Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM tháng 05-2019
Ý nghĩa của xuất gia - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong lễ thế phát Xuất gia gieo duyên lần V tại chùa Giác Ngộ, ngày 26-05-2019
Tuyên bố Vesak Liên Hiệp Quốc Điều 1 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 17-05-2019