CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Tân Nhạc

Ngày đăng: 09/05/2016
Ngày đăng: 09/05/2016
Ngày đăng: 09/05/2016
Lòng Mẹ biển cả
Ngày đăng: 09/05/2016
Nếu đời em vắng Mẹ
Ngày đăng: 09/05/2016
Cho con
Ngày đăng: 09/05/2016
Mẹ là quê hương
Ngày đăng: 09/05/2016
Lòng Mẹ
Ngày đăng: 09/05/2016
Tình Mẹ
Ngày đăng: 09/05/2016
Ơn nghĩa sinh thành
Ngày đăng: 09/05/2016
Thưa Mẹ con về
Ngày đăng: 09/05/2016
Dòng sữa Mẹ
Ngày đăng: 09/05/2016
Mừng tuổi Mẹ
Ngày đăng: 09/05/2016
Hồi chuông Thiên mụ
Ngày đăng: 09/05/2016
Linh Phước chiều xuân
Ngày đăng: 09/05/2016
Lý mười thương
Ngày đăng: 09/05/2016
Ngọn lửa từ bi
Ngày đăng: 09/05/2016
Cõi vô thường
Ngày đăng: 09/05/2016
Hai mươi lăm thế kỷ
Ngày đăng: 09/05/2016
Công hạnh lưu đời
Ngày đăng: 09/05/2016
Sư Vạn Hạnh
Ngày đăng: 09/05/2016
Ngày đăng: 09/05/2016
Một đời an vui
Ngày đăng: 09/05/2016
Ghi ân Phật Tổ
Ngày đăng: 09/05/2016

Video mới nhất

Kinh Căn Bản Tu Tập - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2019
Kinh Vô Ngã Tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2019
Đức Phật và doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019
Vấn đáp: Tu là gì? - Không để quá khứ làm khổ tâm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019