CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Tân Nhạc

Xung tán Phật
Ngày đăng: 09/05/2016
Chuyển niệm
Ngày đăng: 09/05/2016
Nghe chuông
Ngày đăng: 09/05/2016
Thỉnh chuông
Ngày đăng: 09/05/2016
Dâng hương
Ngày đăng: 09/05/2016
Dâng hương
Ngày đăng: 09/05/2016
Từ bi quán
Ngày đăng: 09/05/2016
Sáng bình minh
Ngày đăng: 09/05/2016
Chỗ đứng
Ngày đăng: 09/05/2016
Bên mé rừng đã nở rộ hoa mai
Ngày đăng: 09/05/2016
Mưa quê hương
Ngày đăng: 09/05/2016
Quê hương và tuổi thơ
Ngày đăng: 09/05/2016
Tiếng gọi
Ngày đăng: 09/05/2016
Tìm nhau
Ngày đăng: 09/05/2016
Dòng sông chiều và hồn đất
Ngày đăng: 09/05/2016
Nụ cười cho đời
Ngày đăng: 09/05/2016
Tao ngộ
Ngày đăng: 09/05/2016
Đề thiền duyệt thất
Ngày đăng: 09/05/2016
Lòng không bận về
Ngày đăng: 09/05/2016
Âm ba
Ngày đăng: 09/05/2016
Hoa mặt trời
Ngày đăng: 09/05/2016
Ảo hóa
Ngày đăng: 09/05/2016
Thơ lên núi tuyết
Ngày đăng: 09/05/2016
Đêm ngồi tĩnh tọa
Ngày đăng: 09/05/2016

Video mới nhất

Tuyên bố Vesak P2: Đạo Phật và trách nhiệm cùng chia sẻ - TT. Thích Nhật Từ
Tuyên bố Vesak P2: Đạo Phật và trách nhiệm cùng chia sẻ - TT. Thích Nhật Từ
Lễ bế mạc khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại Chùa Giác Ngộ
Lễ bế mạc khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại Chùa Giác Ngộ
Năm điều cần ghi nhớ - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ nhắc nhở giới tử trong lễ bế mạc khóa tu XGGD lần V tại chùa Giác Ngộ, ngày 31-05-2019
KHÓA KINH CHÚ LĂNG NGHIÊM TẠI HVPGVN cơ sở LMX Tháng 05-2019
Hội đồng Điều hành, Ban giảng huấn, Ban quản viện Tăng - Ni, 750 Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM tháng 05-2019
KHÓA KINH BỔN MÔN PHÁP HOA TẠI HVPGVN cơ sở LMX Tháng 05-2019
Hội đồng Điều hành, Ban giảng huấn, Ban quản viện Tăng - Ni, 750 Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM tháng 05-2019
Ý nghĩa của xuất gia - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong lễ thế phát Xuất gia gieo duyên lần V tại chùa Giác Ngộ, ngày 26-05-2019
Tuyên bố Vesak Liên Hiệp Quốc Điều 1 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 17-05-2019