CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Tân Nhạc

Xung tán Phật
Ngày đăng: 09/05/2016
Chuyển niệm
Ngày đăng: 09/05/2016
Nghe chuông
Ngày đăng: 09/05/2016
Thỉnh chuông
Ngày đăng: 09/05/2016
Dâng hương
Ngày đăng: 09/05/2016
Dâng hương
Ngày đăng: 09/05/2016
Từ bi quán
Ngày đăng: 09/05/2016
Sáng bình minh
Ngày đăng: 09/05/2016
Chỗ đứng
Ngày đăng: 09/05/2016
Bên mé rừng đã nở rộ hoa mai
Ngày đăng: 09/05/2016
Mưa quê hương
Ngày đăng: 09/05/2016
Quê hương và tuổi thơ
Ngày đăng: 09/05/2016
Tiếng gọi
Ngày đăng: 09/05/2016
Tìm nhau
Ngày đăng: 09/05/2016
Dòng sông chiều và hồn đất
Ngày đăng: 09/05/2016
Nụ cười cho đời
Ngày đăng: 09/05/2016
Tao ngộ
Ngày đăng: 09/05/2016
Đề thiền duyệt thất
Ngày đăng: 09/05/2016
Lòng không bận về
Ngày đăng: 09/05/2016
Âm ba
Ngày đăng: 09/05/2016
Hoa mặt trời
Ngày đăng: 09/05/2016
Ảo hóa
Ngày đăng: 09/05/2016
Thơ lên núi tuyết
Ngày đăng: 09/05/2016
Đêm ngồi tĩnh tọa
Ngày đăng: 09/05/2016

Video mới nhất

Kinh Căn Bản Tu Tập - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2019
Kinh Vô Ngã Tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2019
Đức Phật và doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019
Vấn đáp: Tu là gì? - Không để quá khứ làm khổ tâm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019