CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Tân Nhạc

Áo lụa thiền hành
Ngày đăng: 09/05/2016
Hãy gọi đúng tên tôi
Ngày đăng: 09/05/2016
Ngày đăng: 09/05/2016
Ngày đăng: 09/05/2016
Mẹ và bông sứ trắng
Ngày đăng: 09/05/2016
Lời Mẹ ru
Ngày đăng: 09/05/2016
Lời ru phía hoàng hôn
Ngày đăng: 09/05/2016
Lòng Mẹ
Ngày đăng: 09/05/2016
Mẹ yêu con
Ngày đăng: 09/05/2016
Một trái tim,một quê hương
Ngày đăng: 09/05/2016
Mừng tuổi Mẹ
Ngày đăng: 09/05/2016
Bông hồng cài áo
Ngày đăng: 09/05/2016
Tình Cha
Ngày đăng: 09/05/2016
Đêm buồn nghe điệu dân ca
Ngày đăng: 09/05/2016
Màu hoa tưởng niệm
Ngày đăng: 09/05/2016
Mẹ ơi
Ngày đăng: 09/05/2016
Nơi ấy
Ngày đăng: 09/05/2016
Bông hồng dâng Cha
Ngày đăng: 09/05/2016
Lời Mẹ ru
Ngày đăng: 09/05/2016
Lòng Mẹ
Ngày đăng: 09/05/2016
Bông hồng cài áo
Ngày đăng: 09/05/2016
Quê Mẹ
Ngày đăng: 09/05/2016
Ngày đăng: 09/05/2016

Video mới nhất

Kinh Căn Bản Tu Tập - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2019
Kinh Vô Ngã Tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2019
Đức Phật và doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019
Vấn đáp: Tu là gì? - Không để quá khứ làm khổ tâm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019