CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Tân Nhạc

Áo lụa thiền hành
Ngày đăng: 09/05/2016
Hãy gọi đúng tên tôi
Ngày đăng: 09/05/2016
Ngày đăng: 09/05/2016
Ngày đăng: 09/05/2016
Mẹ và bông sứ trắng
Ngày đăng: 09/05/2016
Lời Mẹ ru
Ngày đăng: 09/05/2016
Lời ru phía hoàng hôn
Ngày đăng: 09/05/2016
Lòng Mẹ
Ngày đăng: 09/05/2016
Mẹ yêu con
Ngày đăng: 09/05/2016
Một trái tim,một quê hương
Ngày đăng: 09/05/2016
Mừng tuổi Mẹ
Ngày đăng: 09/05/2016
Bông hồng cài áo
Ngày đăng: 09/05/2016
Tình Cha
Ngày đăng: 09/05/2016
Đêm buồn nghe điệu dân ca
Ngày đăng: 09/05/2016
Màu hoa tưởng niệm
Ngày đăng: 09/05/2016
Mẹ ơi
Ngày đăng: 09/05/2016
Nơi ấy
Ngày đăng: 09/05/2016
Bông hồng dâng Cha
Ngày đăng: 09/05/2016
Lời Mẹ ru
Ngày đăng: 09/05/2016
Lòng Mẹ
Ngày đăng: 09/05/2016
Bông hồng cài áo
Ngày đăng: 09/05/2016
Quê Mẹ
Ngày đăng: 09/05/2016
Ngày đăng: 09/05/2016

Video mới nhất

Vai trò Phật tử tại gia
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 11-08-2019.
LỄ TƯỞNG NIỆM 27 NĂM HT. THÍCH THIỆN HUỆ VIÊN TỊCH 25-08-2019
LỄ TƯỞNG NIỆM 27 NĂM HT. THÍCH THIỆN HUỆ VIÊN TỊCH 25-08-2019
LỄ BẾ MẠC KHÓA TU XUẤT GIA GIEO DUYÊN LẦN 6 TẠI CHÙA GIÁC NGỘ-24-08-2019
LỄ BẾ MẠC KHÓA TU XUẤT GIA GIEO DUYÊN LẦN 6 TẠI CHÙA GIÁC NGỘ-24-08-2019
Muốn Báo Hiếu Cho Cha Mẹ Chỉ Cần Làm Những Điều Này
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Tượng Sơn, Hà Tĩnh, ngày 10-08-2019.
Vượt qua nghiệp cãi lộn-tranh luận và chỉ trích
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Tổ Đình Minh Đăng Quang, Vĩnh Long ngày 08-08-2019.
Ơn nghĩa sanh thành theo kinh Tâm Địa Quán
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Trường hạ chùa Đại Giác, Sóc Trăng ngày 07-08-2019
Ý nghĩa mùa Vu Lan và tuc lệ cúng cô hồn
Ý nghĩa mùa Vu Lan và tuc lệ cúng cô hồn - TT. Thích Nhật Từ
Đừng ngược đãi cha mẹ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng nhân mùa Vu Lan tại chùa Giác Ngộ, ngày 14-08-2019.