CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Xuất gia gieo duyên cho 28 Phật tử tại Bồ đề đạo tràng

Ấn tống
Trình bày: 
chùa giác ngộ
Tác giả: 
chùa Giác Ngộ
Category: 
KHÓA TU CHÙA GIÁC NGỘ
No votes yet
509 lượt nghe.
Bình luận