CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

7. Giới Bồ tát cho người tại gia

7. Giới Bồ tát cho người tại gia
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Nhà xuất bản: 
Nhà xuất bản Hồng Đức
Năm xuất bản: 
2021
Danh mục: 
Nghi thức do Thích Nhật Từ dịch
Bình luận