CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

06. Chịu trách nhiệm cho hành động của mình

Ấn tống
Album: 
Bát chánh đạo
Trình bày: 
Hướng Dương
Tác giả: 
Thiền Sư Bhante Henepola Gunaratana
Category: 
Sách nói
Bạn: Không có. TB: 2.1 (14 votes)
5.644 lượt nghe.
Bình luận