CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

08. Lòng từ bi đối với kẻ thù

Ấn tống
Album: 
Bát chánh đạo
Trình bày: 
Hướng Dương
Tác giả: 
Thiền Sư Bhante Henepola Gunaratana
Category: 
Sách nói
Bạn: Không có. TB: 2.4 (21 votes)
5.980 lượt nghe.
Bình luận