CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

09. Từ bi đối với con cái

Ấn tống
Album: 
Bát chánh đạo
Trình bày: 
Hướng Dương
Tác giả: 
Thiền Sư Bhante Henepola Gunaratana
Category: 
Sách nói
Bạn: Không có. TB: 2.5 (23 votes)
6.521 lượt nghe.
Bình luận