CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

03. Sự thanh khiết cơ bản trong tâm hồn

Ấn tống
Album: 
Bảy bước yêu thương
Trình bày: 
Hướng Dương
Tác giả: 
Đức Dalai Lama
Category: 
Sách nói
53
Bạn: Không có. TB: 1.9 (13 votes)
5.814 lượt nghe.
Bình luận