CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

05. Bước thứ nhất: Xem mọi người là những người bạn

Ấn tống
Album: 
Bảy bước yêu thương
Trình bày: 
Hướng Dương
Tác giả: 
Đức Dalai Lama
Category: 
Sách nói
70
Bạn: Không có. TB: 2.4 (13 votes)
4.748 lượt nghe.
Bình luận