CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

7. Lễ an vị Phật chùa Quán Thế Âm, Phú Nhuận, Gia Định

Ấn tống
No votes yet
2.553 lượt nghe.
Bình luận