CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

BOOK OF MESSAGES: UNITED NATIONS DAY OF VESAK 2014

BOOK OF MESSAGES: UNITED NATIONS DAY OF VESAK 2014
Tác giả: 
Most Ven. Dr. Thich Nhat Tu, Most Ven. Dr. Thich Duc Thien
Nhà xuất bản: 
Nhà xuất bản Tôn Giáo
Năm xuất bản: 
2014
Danh mục: 
Sách tiếng Anh
Bình luận