CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Buddhism in Vietnam: history, traditions and society

Buddhism in Vietnam: history, traditions and society
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Nhà xuất bản: 
Nhà xuất bản Tôn Giáo
Năm xuất bản: 
2019
ISBN: 
978-604-61-6268-1
Danh mục: 
Sách do Thích Nhật Từ biên tập
Bình luận