CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Buddhist approach to global leadership and shared responsibilities for sustainable societies

Buddhist approach to global leadership and shared responsibilities for sustainable societies
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Nhà xuất bản: 
Nhà xuất bản Tôn Giáo
Năm xuất bản: 
2019
ISBN: 
978-604-61-6256-8
Danh mục: 
Sách do Thích Nhật Từ biên tập
Bình luận