CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Bùn và nước - 03. Phần 1: Truyền ngoài kinh điển, không qua ngôn từ

Ấn tống
Album: 
Bùn và nước
Trình bày: 
Hướng Dương
Tác giả: 
Các bài giảng của Thiền sư Bassui
Category: 
Sách nói
40
Bạn: Không có. TB: 2.5 (1 vote)
3.873 lượt nghe.
Bình luận