CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Bùn và nước - 10. Phần 3: Nhìn nhận lời chư tổ như thế nào?

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 3.8 (1 vote)
3.173 lượt nghe.
Bình luận