CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Bùn và nước - 12. Phần 4: Hãy truy xét tâm

Ấn tống
Album: 
Bùn và nước
Trình bày: 
Hướng Dương
Tác giả: 
Các bài giảng của Thiền sư Bassui
Category: 
Sách nói
68
Bạn: Không có. TB: 0.8 (3 votes)
3.697 lượt nghe.
Bình luận