CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Bụt là hình hài, Bụt là tâm thức - 12. Chân của Bụt

Ấn tống
No votes yet
3.414 lượt nghe.
Bình luận