CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Chùa Linh Xứng

Địa chỉ: chùa Linh Xứng, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Bình luận