CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

DI SẢN VIỆT NAM - ẤN ĐỘ MỐI QUAN HỆ XUYÊN VĂN HÓA

DI SẢN VIỆT NAM - ẤN ĐỘ MỐI QUAN HỆ XUYÊN VĂN HÓA
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Nhà xuất bản: 
Nhà xuất bản Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 
2020
ISBN: 
978-604-73-7608-7
Danh mục: 
Sách do Thích Nhật Từ biên tập
Bình luận