CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Đường về Cực Lạc - 07. Lục Tổ Diên Thọ Đại Sư

Ấn tống
Album: 
Đường về Cực Lạc
Trình bày: 
Hướng Dương
Tác giả: 
HT Thích Trí Tịnh
40
No votes yet
4.688 lượt nghe.
Bình luận