CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Duy Thức tam thập tụng - 17. Tâm lý thiện - phần 1: Tín, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si (10/11/2010) Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Duy thức tam thập tụng
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Duy thức tam thập tụng
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 10/11/2010
358
Bạn: Không có. TB: 2.7 (30 votes)
6.709 lượt nghe.
Bình luận