CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Duy Thức tam thập tụng - 20. Ba tự tánh (17/11/2010) Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Duy thức tam thập tụng
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Duy thức tam thập tụng
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 17/11/2010 256
Bạn: Không có. TB: 2.2 (27 votes)
5.984 lượt nghe.
Bình luận