CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

ENGAGED BUDDHISM SOCIAL CHANGE AND WORLD PEACE

ENGAGED BUDDHISM SOCIAL CHANGE AND WORLD PEACE
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Nhà xuất bản: 
Nhà xuất bản Tôn Giáo
Năm xuất bản: 
2015
ISBN: 
1 74189 865 1
Danh mục: 
Sách tiếng Anh
Bình luận