CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

GIỚI BỔN TỲ-KHEO-NI CỦA LUẬT TỨ PHẦN

GIỚI BỔN TỲ-KHEO-NI CỦA LUẬT TỨ PHẦN
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Nhà xuất bản: 
Nhà xuất bản Hồng Đức
Năm xuất bản: 
2021
ISBN: 
978-604-32
Danh mục: 
Nghi thức do Thích Nhật Từ dịch
Bình luận